Авторите говорят

“Авторите говорят“, има за цел да Ви представи добрите и качествени автори на България. Моята цел е до колкото мога да ви представя тези автори и да разбия стереотипа, че щом нещо е българско, то автоматично не става. Както повечето хора си мислят.

Първо интервю с Натали Димитрова

Второ интервю с Александър Драганов

Трето интервю със Стефани Евгениева

Четвърто интервю с   Мѐрия Мирчева

Приятно четене!

Реклами